Ons bedrijf bestaat uit 135 ha. landbouwoppervalkte, waarvan 32 ha. bossen, 28 ha. akkerlanden en 75 ha. weilanden.  Al het land ligt om de drie boerderijen gegroepeerd en vormt één perceel.

De belangrijkste bedrijvigheden zijn de verzorging van de kudde schapen (lammertijd en bijvoederen in droogte- of winterperioden) en het betrachten van een totale voedselautonomie (hooien, zaaien, ploegen, ...) zonder onze toevlucht te nemen tot het gebruik van chemisch-synthetische middelen of genetisch gemanipuleerde organismen.  Wij zijn er dan ook trots op in het bezit te zijn van een licentie die onze status van biologisch landbouwbedrijf bevestigt.


Ook het onderhoud van de circa 25 kilometer afsluitingen en hekwerken vraagt veel tijd.  In de winter is er tijd voor het onderhoud en de revisie van machines en gebouwen.  Wij voorzien ook in ons eigen brandhout voor de verwarming en timmerhout voor de renovatie van daken .  Bij al deze bedrijvigheden helpt iedereen mee volgens eigen kunnen.